Cyklus ženy

„Normální cyklus“

tělo ženy

Pozor: "normální" cyklus neexistuje – každá žena má svůj individuální cyklus. 

Většina literatury a vzpomínky na hodiny biologie namluvily ženám, že "normální cyklus" má délku 28 dní. Dokonce i v lékařských praxích se často vychází z všeobecné délky cyklu o 28 dnech.

V důsledku toho došlo k mylné hypotéze, že nejlepším dnem k otěhotnění je 14. den cyklu. Většina žen se domnívá, že jejich nejplodnější čas je v polovině cyklu. To je také důvod, proč dlouho nedochází k vytouženým těhotenstvím.

Ženský cyklus podléhá přirozeným kolísáním a v průběhu života se mění.

To znamená, že rytmus plodnýcha neplodných dní je rozdílný od ženy k ženě a od cyklu k cyklu. Všeobecné výroky o připravenosti k početí jsou proto velmi problematické.

Existují však jednoznačné příznaky, které umožňují každé ženě, která si přeje dítě, zjistit si plodné dny, ve kterých má dojít k cílenému pohlavnímu styku vedoucímu k otěhotnění. 

Délka cyklu od 23 - 35 dní je dnes označována jako "normální (běžná)".

Nový cyklus začíná s prvním dnem menstruace a končí dnem před další menstruací. 

 

Plodné a neplodné dny cyklu

kalendář

Ženský cyklus se dá rozdělit do 3 fází: 

- neplodná fáze na začátku cyklu

- plodná fáze okolo ovulace

- další neplodná fáze po ovulaci až k další menstruaci

 

Nepravidelný cyklus? Zcela normální …

V polovině všech cyklů dochází k ovulaci oproti široce rozšířenému předpokladu až po 14. dni cyklu. 

V každém 5. cyklu dochází k ovulaci až 20. den  nebo ještě později. U mladých žen je tento jev častější: Ve věkové skupině 20 - 25 letých dochází k ovulaci téměř v každém čtvrtém cyklu 20. den nebo později. 

 

Dobré vědět: plodné dny

Díky uvedeným skutečnostem je jasné, jak je znát své plodné dny okolo ovulace a zvláště v této době spát se svým partnerem, pokud chceme zkrátit dobu do toužebně očekáváného otěhotnění.

Přečtěte si, jak zjistit své plodné dny, a které podpůrné prostředky Vám mohou pomoci v období, kdy chcete mít děti. Doba čekání na těhotenství se tak dá zkrátit. 

 

Problémy cyklu?

Příroda sama a přirozené metody mají připraveno mnoho tajných zbraní k jemnému upravení cyklu. A současně s automatizovaným sledováním cyklu se učíte rychle  rozeznat signály svého těla a můžete tak svou osobní  plodnost zvýšit a vypočítat.