Alkohol & Co.

Kouření a (Ne-)plodnost

nedopalek cigarety

Odvykněte si od kouření!

Pokud Vy sama nebo Váš partner jste kuřáci: Přestaňte kouřit! 

Zpráva British Medical Association (BMA) (Britské lékařské asociace) z roku 2004 uvádí, že nikotin výrazně ovlivňuje jak ženský, tak i mužský rozmnožovací systém. 

Staňte se NYNÍ nekuřáky a zdarma si stáhněte nyní návod "Ano, osvobodím se od kouření". 

 

Nekuřačky mají lepší naděje

Nejen, že kouřením silně škodíte vlastnímu zdraví – ale četné studie navíc dokazují, že ženy, které nekouří, mají dvakrát tak vysokou šanci otěhotnět, než kuřačky. V současnosti ještě není zcela jasné, jakým způsobem nikotin snižuje plodnost, ale pravděpodobně se jedná o jím zapříčiněné předčasné stárnutí vajíček.

Kouření navíc ovlivňuje hospodaření s hormony. Významně zvyšuje koncentraci FSH (folikulo-stimulačního hormonu) ve srovnání s požadovanou hodnotou, což způsobuje rychlejší stárnutí vajíček. Kromě toho může kouření vyvolat nepravidelnosti v měsíčním cyklu a vést k předčasnému začátku klimaktéria, neboť to snižuje hladinu estrogenu na úroveň, která je pro ženy při klimakteriu typická. To platí především tehdy, když je Vám již nad 35 a ubíhá Vám čas.Kouření dále snižuje koncentraci vitamínu C v krvi. Pro zlepšení kvality vajíček je potřebné dostatečné množství antioxidantů. Ženy, které kouří, mají obvykle v krvi mnoho kadmia, což je nanejvýš škodlivá minerální látka, která  zadržuje příjem zinku organismem. Zinek je naproti tomu velmi důležitý pro funkci ženských rozmnožovacích orgánů. 

Dále bylo několikanásobně doloženo, že kouření zvyšuje riziko potratu. Odhady uvádějí, že kouření je příčinou více než 5000 potratů za rok a že dokonce i ženy, které kouří jen jednu cigaretu za den, snižují své naděje na otěhotnění a zvyšují pravděpodobnost potratu.

Jednoduše řečeno: Čím silněji kouříte, tím menší je naděje, že otěhotníte. Navíc ženy, jejichž matky během těhotenství kouřily mají, ve srovnání s ženami, jejichž matkybyly nekuřačky, menší naděje na těhotenství. Také pasivní kouření je nebezpečné. Různé studie dokázaly, že zvyšuje nebezpečí potratu.

 

Chtěla byste přestat kouřit?

Podporu a tipy najdete na: http://www.rauchfrei-info.de/ 

 

A když kouří muž?

Často je kouřením ovlivněna schopnost erekce. Kouření se může projevit také přímo na spermiích  tím, že mění jejich počet, pohyblivost a strukturu. Všeobecně se dá říci, že koncentrace vitaminu C je u mužů s menším množstvím spermií anebo menší pohyblivostí spermií anebo abnormálně vytvarovanými spermiemi menší, než u mužů s normálním stavem spermií. Kouření má dodatečně vliv na hlavičku spermie a omezuje její schopnost proniknout do vajíčka. Vědci z univerzity v Buffalu (USA), sledovali déle než dva roky muže, kteří kouřili více než 4 cigarety za den a srovnali je s hodnotami nekuřáků. Obložili obal jednoho vajíčka spermiemi kuřáků a druhou polovinu spermiemi nekuřáků. Po několika hodinách přezkoumali, kolik spermií se pevně přichytilo. Přišli přitom na to, že dvě třetiny spermií kuřáků v testu neobstály. Byly o 75 procent méně plodné než spermie nekuřáků. 

 

DomníVáme se, že nikotin blokuje receptory  spermie a tím bere její schopnost přichytit se k vajíčku.Kouření může také poškodit DNA spermie. Jedna studie, která byla zveřejněna v British Journal of Cancer (Britsky časopis pro rakovinu), jasně ukazuje, že kuřáci se vystavují nebezpečí plodit děti, u kterých se rozvíjí rakovina a též leukemie a nádory mozku – dokonce i když jejich partnerka nekouří. Jedno ze sedmi onemocnění rakovinou v dětském věku může být následkem otcova kouření. Již konzumace 1 - 3 cigaret denně zvyšuje riziko o 3 %, 10 - 20 o 31 % a přes dvacet cigaret o více než 42 %. Vzhledem k tomu, že chemické látky obsažené v tabákovém kouři, mohou poškozovat DNA, je jednoduché pochopit, že tato poškození DNA mohou vést ke zvýšení míry potratovosti.

 

Kouření Vašemu miminku škodí

Mnoho žen si říká, že přestanou kouřit, až otěhotní. Od takového postupu bychom Vás chtěli důrazně odradit a to z následujících důvodů:

ne-kouření

Většinou jste již přibližně dva týdny těhotná, než o tom vůbec víte (jen pozorováním cyklu se dozvíte ve velmi časném stadiu o svém těhotenství). Právě v této době můžete nenarozené dítě kouřením nevědomě poškodit. Tabákový kouř obsahuje více než 4000 látek, které se dostanou přímo do krve nenarozeného miminka a různě se projevují na jeho vývoji.Více než 45 vědeckých studií dokázalo, že kouření je jedním z hlavních důvodů nízké porodní hmotnosti. Kouření cigaret způsobuje u nenarozeného dítěte nedostatek kyslíku (fetální hypoxii), který zvyšuje riziko předčasného porodu a vrozených vývojových anomálií. Po porodu bude vaše miminko muset čelit závislosti.U těhotných, kteřé kouří 30 cigaret za den je pravděpodobnost předčasného porodu 33 procent, kdežto u nekuřaček je to jen 6 procent. 

Vědecké studie dále dokládají, že u kouřících žen se,  stejně jako u kouřícíc h mužů, zvyšuje   pravděpodobnost výskytu vrozených vývojových vad. Často se pak ve větší míře vyskytují  vady jako  rozštěp patra, rozštěp rtu, šilhavost a hluchota. I když Vy sama nekouříte, Váš kouřící partner zvyšuje riziko vývojových vad dvaapůlkrát. Z těchto poznatků vychází jediné: Kouření je před a během těhotenství, v čase kojení a také poté absolutně tabu! Pokud Váš partner nechce přestat s kouřením, měl by kouřit mimo obytný prostor. Neboť on sám vdechuje pouze 15 % cigaretového dýmu. Zbytek se rozptýlí do okolního vzduchu a zatěžuje tak ostatní. Děti kouřících rodičů za rok vdechnou takové množství nikotinu, které odpovídá 60 - 150 vykouřeným cigaretám. Výsledkem je zvýšené riziko astmatu a infekcí dýchacích orgánů. 

 

Alkohol a plodnost

sklenice-víno

Stejně jako nikotin ovlivňuje plodnost také alkohol. Výzkumy dokázaly, že u žen, které pijí hodně alkoholu, nastává často nepravidelný cyklus, menstruace a ovulace vynechávají a trvá podstatně déle, než otěhotní. 

V dánské studii bylo dotazováno více než 7000 žen, které bezúspěšně zkoušely téměř pět let otěhotnět, na spotřebu alkoholu a nikotinu a na předcházející gynekologické problémy. Výsledkem bylo, že spotřeba alkoholu představovala významný činitel pro neplodnost u žen starších třiceti let.V této věkové skupině se plodnost snižovala u žen, které vypily více než 7 drinků za týden, o polovinu oproti ženám, které vypily méně než jeden za týden.V roce 1998 byla v British Medical Journal  zveřejněna studie, která ženám, které touží po dětech, kategoricky zakazovala požívání alkoholu. U žen, které pily pět nebo méně drinků za týden, se vyskytlo během prvních šesti měsíců dvakrát tolik těhotenství, než u žen s deseti nebo více.

Alkohol zjevně zabraňuje, aby žluté tělísko vyrábělo dostačující množství progesteronu. Toto je jeden z nejdůležitějších hormonů pro udržení těhotenství. 

 

Alkohol a plodnost u muže

Nejen Vy sama se musíte zříci alkoholu - Váš partner by to měl udělat též. Za prvé ze solidarity k Vám, a za druhé, abyste společně zvýšili naději na těhotenství.Alkohol může deformovat hlavičku spermie, takže nemůže oplodnit vajíčko.Navíc alkohol snižuje koncentraci hormonů potřebných pro tvorbu spermií. Počet mužových spermií se po požití většího množství alkoholu na několik měsíců drasticky sníží. 

 

Následky alkoholu během těhotenství

koktajly

Navíc je obvykle známo, že již malé množství alkoholu, které vypije těhotná žena, zpomaluje vývoj nenarozeného miminka a později může vést k poruchám chování a poruchám učení. 

Zatímco dříve se malé množství alkoholu u těhotných tolerovalo, dnes je jasné, že během těhotenství by se žena měla zcela zřeknout konzumace alkoholu. Celková abstinence pro těhotné je propagována po mnoho let v USA, Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandu a ve Francii. 

Následky konzumace alkoholu během těhotenství se projeví u dítěte až později: hyperaktivita a poruchy učení až k těžkým poruchám mozku a hluchotě. Zcela rozvinutý fetální alkoholový syndrom (FAS) vede k poruchám mozku, vývojovým poruchám, zmenšené sociální interakci, malému vzrůstu, nízké porodní váze a vývojovým anomáliím na srdci a ledvinách. Vedle toho existuje ještě mírnější forma,  kterou označujeme jako fetální poruchy alkoholového spektra (FASD) a které mohu mít za následek například poruchy koordinace nebo syndrom poruchy pozornosti (ADS). Inteligenční kvocient dítěte s FASD je podle okolností snížen.

 

Také další drogy by měly být zakázané

Je bez debat, že ve fázi snahy o otěhotnění by měly být zakázané oběma partnerům také všechny další drogy.