Plodné dny

Plodné dny

Vajíčko je po ovulaci schopné oplodnění jen krátkou dobu. Spermie mají asi 12 - 18 hodin na to, aby ho oplodnily. Pak už k oplodnění dojít nemůže.Doba života spermií je podstatně delší. Mohou žít v těle ženy 3 - 5 dní a během této doby čekat na vajíčko. Když spočítáme tyto oba časové intervaly dohromady, vyjde interval asi 6 dní v cyklu, ve kterých je žena plodná. To je 5 dní před ovulací a samotný den ovulace.

Abyste zvýšili předpoklad, že u Vás dojde k vytouženému těhotenství, k pohlavnímu styku by mělo dojít zejména v těchto plodných dnech. 

Plodné dny s cyclotest baby - video


Zjistěte své plodné dny

otěhotnět-oplodnění

Existuje více příznaků, které signalizují plodné dny bezprostředně před ovulací – musíte je jen umět rozpoznat.

 

… s pomocí teploty při probuzení


profil plodnosti

Vaše tělesná teplota se mění v průběhu cyklu a udává se v charakteristickém průběhu křivky. Tato křivka ukazuje na vliv pohlavních hormonů estrogenu a progesteronu na tělesnou teplotu. Estrogeny drží úroveň teploty v první polovině cyklu nízkou a vliv progesteronu po ovulaci ji postupně v druhé polovině cyklu zvýší. 

K ovulaci dochází většinou jeden nebo dva dny před prvním vyšším měřením nebo v samotném dni 1. vyššího měření teploty. 

teploměr

Změnu tělesné teploty můžete sledovat za pomoci teploměru. Měřené teploty zanesete ráno přímo po měření do karty cyklu. 

 

Nebo necháte za sebe tuto práci provést přístroj cyclotest baby. S přístrojem

 

cyclotest-baby-cyklusový přístroj

cyclotest baby měříte některé dny ráno přímo po probuzení vysoce přesným měřicím senzorem, který vložíte pod jazyk a po měření můžete na displeji zjistit, zda jste právě vysoce plodná, plodná nebo neplodná. 

 

Sledováním hlenu ovulaci na stopě

délka života spermií

Také hlen děložního hrdla může ženy informovat o stavu jejich plodnosti. Jakmile děložní čípek začne produkovat hlen, začíná plodná doba v cyklu, která má svůj vrchol s hlenem, který je průhledný a tažný. Bezprostředně tehdy dochází k ovulaci.

Mnoho žen má tendenci hlen děložního hrdla nevnímat nebo jej dokonce považuje za doprovodný jev infekce. Mnohé se sice zmiňují o příležitostně vystupujícím výtoku z pochvy, nevědí ovšem, že se přitom jedná o hlen děložního hrdla. Je důležité vědět: bez hlenu děložního hrdla může sotva dojít k otěhotnění, neboť ten během plodných dní slouží jako ochrana pro spermie na cestě k vajíčku. Vyplatí se tedy si jej všímat a pravidelně si uvědomovat, co se děje v průběhu cyklu na vstupu do pochvy.

Přejeďte myší přes obrázek, aby Vám byly ukázány jednotlivé součásti ženských rozmnožovacích orgánů. ¨

Když chcete otěhotnět, ale máte pocit, že na vstupu do pochvy v průběhu cyklu vůbec nepociťujete vlhkost, svým pitným a stravovacím režimem můžete sama přispět ke zlepšení kvality hlenu děložního hrdla. Obzvláště v první polovině cyklu pijte hodně vody a bylinkových čajů. Neboť čím lepší je zásobování tekutinou, tím elastičtější a taženější je hlen děložního hrdla v plodné fázi. Výživa, která je chudá na kyseliny a bohatá na zásady a kde je mnoho ovoce a zeleniny ale málo masa, mléčných produktů, alkoholu a kafe přispívá ke zvýšení pH-hodnoty hlenu děložního hrdla. Tímto způsobem zlepšujete podmínky pro přežití spermií. 

 

Ohraničit ovulaci LH-metodou

Nastávající ovulace může být také ohraničena LH-testem popř. ovulačním testem. Toto je test moči, který postrádá koncentraci ovulačního hormonu LH (luteinizační hormon). Pokud je ovulační test pozitivní, pak můžete zanedlouho počítat s ovulací. 

 

Která metoda je ta nejlepší?

nejlepší-metoda-ochrana-ochranná metoda

Odpověď na otázku, která je nejlepší metoda, může být lehce zodpovězena. Neboť nejlepší je sledovat 2 znaky plodnosti současně a nezávisle na sobě. Zdá se Vám to náročné? Nemusíte se bát, neboť přístroj cyclotest baby Vám podstatně zjednoduší sledování cyklu. 

 

Tak přesně jak je to jen možné s dvojitou kontrolou

cyclotest-baby-cyklusový přístroj

Vyšetříte si ráno pomocí cyclotest baby tělesnou teplotu. cyclotest baby vyhodnotí údaje a ukáže Vám přímo po měření teploty, zda jste právě plodná, vysoce plodná nebo neplodná. Když cyclotest baby zobrazí vaše vysoce plodné dny, proveďte ovulační test. Pokud ten je pozitivní, zadejte výsledek do svého cyclotest baby, aby mohl zohlednit tento výsledek v dalších výpočtech. Tak přesně zjistíte nejlepší období pro početí vytouženého potomka.