cyclotest otázky a odpovědi

 Jaký je rozdíl mezi cyclotestem a jinými přístroji? 

cyclotest baby umožňuje víc. Zatímco jiné přístroje k měření cyklu mohou sledovat pouze jeden znak plodnosti (totiž buď teplotu nebo změnu hormonálních hodnot), jen cyclotest baby je schopen pojmout a vyhodnotit dva  znaky plodnosti současně (teplotu a hormonální hodnotu nebo teplotu a sledování hlenu děložního hrdla). Tímto způsobem může cyclotest baby určit ovulaci tak přesně a spolehlivě, jako žádný jiný přístroj.

Navíc disponuje cyclotest baby USB rozhraním k přenosu osobních údajů o cyklu do počítače. S přiloženým softwarem můžete samostatně a cenově velmi výhodně určit osobní profil plodnosti resp. křivku Vašeho cyklu, vytisknout ji nebo rozeslat e-mailem. To může pomoci vašemu lékaři a ušetřit cenný čas.

cyclotest reflektuje více než třicetiletou zkušenost a byl stále zdokonalován.

 

Jak mi pomůže cyclotest otěhotnět?

cyclotest baby může pomoci snáze pořídit si dítě a zkrátit čas do početí. Studie dokázaly, že ženy, které znaly plodné dny a v této době měly se svým partnerem pohlavní styk, výrazně rychleji otěhotněly.cyclotest baby stanovuje na základě tělesné teploty vaše plodné a vysoce plodné dny. Měříte ráno přímo po probuzení, předtím, než vstanete z postele. S cyclotest baby změříte svoji tělesnou teplotu, přístoj pak vyhodnotí údaje a zobrazí ihned po měření, zda jste právě plodná, vysoce plodná nebo neplodná. Tak jste denně informována o stavu své plodnosti a můžete podle toho řídit svůj pohlavní život, aby se brzy naplnila vaše touha po dítěti. 

cyclotest baby Vám na displeji zobrazí, kdy je vhodné sledovat další znak plodnosti jako např. změnu hormonálních hodnot. V těchto dnech můžete ještě provést např. hormonální test, zanést výsledek do cyclotestu baby a zjistit tak přesně nadcházející ovulaci a následně optimální okamžik pro početí.

 

Kdy mohu začít s měřením?

Začnete s měřením ráno první den menstruace. Pozor, po vysazení hormonální antikoncepce vyčkejte jeden cyklus, protože první je tzv. pseudomenstruace. První den menstruace stlačíte na cyclostestu malé kulaté tlačítko. Následující ráno vložíte teplotní senzor pod jazyk, stiskněte velké kulaté tlačítko a čekáte, až zapípá, což znamená, že měření je hotovo. Přímo po měření se objeví aktuální údaje o vaší plodnosti. (Plodná, vysoce plodná, neplodná.)

 

Kdy a jak často měřit cyclotestem baby?

Můžete začít své denní měření ráno po začátku cyklu. Důležité je, abyste spala nejméně 5 hodin a jednu hodinu před měřením nevstávala z postele. Ve dlouhé neplodné fázi po ovulaci už nepotřebujete měřit.

 

Musím měřit vždy ve stejném okamžiku?

První měření v cyklu určuje "časové okno" +/- 2 hodin pro následující měření v cyklu. Toto časové okno je při každém novém cyklu stanoveno prvním měřením.

 

Co dělat při požití alkoholu nebo málo spánku?

Při nepravidelnostech (např.: příliš málo spánku, rušený noční klid, párty, alkohol) vynechejte měření. Pokud během jednoho cyklu není k dispozici dost  teplotních údajů, pro jistotu je plodná fáze prodloužena.

 

Co se děje, když jsem nemocná a mám horečku?

Během nemoci s horečkou byste raději neměla provádět žádná měření. Potom můžete pokračovat v měření.

 

Co dělat, pokud užíVám léky?

Při dlouhodobějším užívání léků byste se měla zeptat své lékařky nebo svého lékárníka, zda má lék vliv na tělesnou teplotu. V tom případě byste měla měření s cyclotest baby vynechat.

 

Vyčtení údajů na PC nefunguje

Abyste mohla třídit údaje ze svého cyclotest baby, musí být přístroj dán do přenosového módu, což se dělá následovně: Propojte svůj cyclotest baby s PC přiloženým USB kabelem.

Stlačte krátce velké kulaté tlačítko na svém cyclotest baby (jako ráno při měření teploty po probuzení), když se na displeji zobrazí první segmenty, ihned stiskněte malé kulaté tlačítko a drže jej stisknuté do okamžiku, než se objeví "USB" na displeji, potom malé tlačítko uvolněte. Nyní je Váš cyclotest baby v přenosovém módu a vy můžete za pomoci programu vytvořit svůj profil plodnosti.

 

Chybové hlášení profil plodnosti nestanoven 

cyclotest PC Software vytvoří po vyhodnocení údajů z Vašeho cyclotest baby PDF soubor. Chybové hlášení přijde, pokud program nemůže najít žádný PDF Reader nebo má problém s vyvoláním programu. Prosím zkontrolujte, zda máte nainstalovaný PDF Reader aktuální verze.

Zde můžete stáhnout aktuální verzi Adobe Readeru. 


Je cyclotest-Software kompatibilní s Windows 7? 

Hodnocení vašich osobních údajů programem, který je součástí základního balíčku cyclotest, je samozřejmě kompatibilní také s Windows 7. Po zpracování budou vaše údaje o cyklu zaneseny v profilu plodnosti.